Administrativt svinn

Administrativt svinn


Vi starter gjerne et nytt kundeforhold med et uformelt møte med deg og din bedrift, der vi gjør oss bedre kjent med vareflyten og rutinene. 

Gode systemer er viktig, men vår erfaring er at menneskene som skal bruke systemene er viktigst. 

Svinnkultur er et nøkkelbegrep hos oss, og det handler om hvordan menneskene i bedriften forholder seg til rutinene, svinnforståelsen deres og engasjementet deres.  Og det handler ikke minst om hvordan lederne i bedriften jobber for å få svinnkulturen best mulig.

SVINNRÅDGIVNING


Bygger man et hus, må grunnmuren på plass før man kan bygge videre. Slik er det også når man jobber med svinnet. Hvilke regler og instrukser finnes? Hvor oppdaterte er disse, og hvor godt kjent er de blant de ansatte?


Hvilken standard er satt for svinn og sikkerhet i virksomheten, og følger alle denne?


Sammen med ledelsen gjennomgår vi "grunnmuren", og bistår i å lage en felles standard for svinn og sikkerhet som alle skal følge. Dette danner grunnlaget for gjennomføringen av svinnanalyser.

SVINNANALYSE


I en svinnanalyse besøker vi dine butikker/virksomheter med jevne mellomrom for en grundig gjennomgang av svinn- og sikkerhetsrutinene.


Målet er å avstemme hvordan rutinene følges i praksis, og hvor det er forbedringsområder.


Vi utarbeider handlingsplaner sammen med leder, og blir enige om tiltak og frister. Neste besøk følger vi opp handlingsplanen, og sørger for fremdrift.


Besøkene skal være med på å motivere leder til å jobbe aktivt med svinn- og sikkerhetskulturen i egen virksomhet.

SVINNKURS


Svinnkurset er ment for både ansatte og ledere, og skal gi en grunnleggende svinnforståelse hos deltakerne.


Hva koster svinn? Hvor mye må man selge ekstra for å "hente inn" svinnet? 


Å bygge en svinnkultur der alle jobber for å gjøre bedriften mest mulig lønnsom, er nøkkelen til å skape trygge arbeidsplasser. Man har også et miljø- og sammfunnsansvar for å redusere svinnet mest mulig.


Kurset legger vekt på diskusjoner og praktiske oppgaver, og en eksamen på e-læring må bestås for å få utdelt kursbevis.